Naše služby

Nestátní zdravotnické zařízení PREMEDICAL BS, s.r.o. poskytuje občanům medicínské služby na základě registrace Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Obor poskytované zdravotní péče: všeobecné praktické lékařství
Druh poskytované zdravotní péče podle účelu: preventivní, diagnostická a léčebná
Forma ambulantní je poskytována jako: primární ambulantní péče se zajištěnou návštěvní službou.
Potvrzení o registraci: scan dokumetu naleznete zde (ve formátu pdf).

Reportážní video ze zpravodajského serveru Novinky.cz:

 

Ceníky služeb a produktů jsou k nahlédnutí či ke stažení (PDF) v sekci Ceníky.


POPIS POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB:


Základní preventivní vyšetření (ANESA):

Neinvazivní (bez odběru tělních tekutin) skríning stavu organizmu (hemogram, metabolismus elektrolytů, uhlovodíků, bílkovin, tuků a vody, funkčnost žaludku, jater, ledvin, kardiorespiračního a kardiovaskulárního systému a další důležité parametry organizmu ovlivňující jeho stav).
Vše na základě měření teplot na biologicky aktivních referenčních bodech lidského těla.

Jedná se o poměrně komplexní preventivní vyšetření. Skríning zjišťuje okamžitý stav organizmu, naměřené výsledky doplněné o další zjištění (anamnéza,...) vymezí směr případných dalších, přesnějších a detailnějších in vitro vyšetření.

AMP

Samotný úkon představuje měření v délce 3, 6 anebo 9 minut v závislosti od potřeby vyšetření (obvykle se používá délka 6 minut), kde obsluhující personál aplikuje 5 sond na tělo pacienta. Hned po provedení měření je vytisknut jeho výsledek. Ten slouží jako podklad pro konzultaci s odborným diagnostikem, která je součástí vyšetření.


EKG vyšetření:

Vyšetření na moderním přístroji vyvinutém pro elektro-kardio-diagnostiku srdce. Jeho hlavní přínos je ve vysoké citlivosti, rychlosti a jednoduchosti, jakož i ve zpracování naměřených hodnot EKG: Součástí výsledku měření je i 3D obraz srdce s vyznačením rizikových oblastí.

Včasné zjištění rizik umožňuje zahájit léčbu v okamžiku, kdy má větší naději na úspěch.

Už v průběhu 30 anebo 60 sekund (závisí od zvoleného módu vyšetření) je získán celkový EKG obraz pacienta. Počítačovou analýzou naměřených EKG vln a zejména podrobnou analýzou šumu lze zjistit první příznaky selhávání srdečního svalu, které pak mohou vést postupně až k celkovému selhání tohoto orgánu.

EKG Kardiovzor

Samotný úkon představuje měření v délce jedné minuty (základní vyšetřovací mód), je prováděno v sedě anebo v leže. Obsluhující personál aplikuje na 4 místech těla měřící sondy (na každou ruku a nohu po jedné). Ihned po provedení měření je vytisknut jeho výsledek. Ten slouží jako podklad ke konzultaci s odborným diagnostikem. Tento pohovor je součástí vyšetření.


Kardiovaskulární vyšetření (oscilometr
QTHP):

Zátěžový test na zjištění stavu průchodnosti cévního systému, měření tlaku a kardiomechaniky srdečního svalu (průtok cév a kapilár, zjištění jejich ucpávání - riziko infarktu či mozkové příhody). Tyto hodnoty jsou užity k posouzení stavu organizmu, stanovení rizika kardiovaskulárních onemocnění a v případě zvýšeného rizika umožní navrhnout optimální variantu prevence těchto onemocnění.
 Kardiovaskulární oscilometer QTHP

Samotný úkon představuje čtyřikrát opakující se měření, které je neinvazivní a nebolestivé.
Délka jednotlivých měření je 40–50 sekund, v závislosti na tělesných parametrech klienta (váha, věk, ...). Bezprostředně po dokončení měření obsluha vytiskne výsledek. Ten pak pacient konzultuje s odborným diagnostikem. Tento rozbor a stanovení doporučení je součástí vyšetření.


Mamární vyšetření (MEIK):

Elektroimpedanční mamograf MEIK patří mezi nejmodernější přístroje pro diagnostiku karcinomu prsů, který není vždy jen doménou žen a vyskytuje se vzácněji i u mužů. Použitá technologie využívá novou metodu diagnostiky mléčné žlázy (tzv. elektroimpedanční mamografie). Principiálně se jedná o měření elektrické vodivosti buněk. Metoda se opírá o poznatek, že vodivost nádorových buněk je 30-40 krát vyšší než u buněk zdravých.

Metodu elektroimpedanční diagnostiky prsu neprovázejí nepříznivé průvodní jevy a omezení, které jsou typické pro klasickou mamografii –  mechanické stlačení prsu a jeho rentgenové ozáření, rovněž odpadají omezení věkem (z důvodu denzity) a genetická omezení (vada genů BRCA1/BRCA2).

Měření je možné provádět opakovaně podle potřeby. Počet vyšetření není v časovém období nijak omezen, protože zařízení nepracuje na rentgenovém principu a nedochází tedy k ozařování.

MEIK

Samotný úkon představuje několik měření prsu (obvykle jedno na jeden prs, při objemnějším poprsí se provádějí měření 2-3), každé v délce cca 130 sekund. Ihned po provedení měření provede obsluhující personál jeho vyhodnocení a následně vytiskne obrazový a údajový výsledek měření. Počítačová sestava slouží jako podklad pro konzultaci s odborným diagnostikem, která je součástí vyšetření.


Aplikace NO:

Série úkonů na podporu hojení a regenerace tkáně. Více v samostatné sekci.


MARUTAKA - terapie:

MARUTAKA je japonský přístroj provádějící Shiatsu masáž (masáž reflexních zón chodidel - akupresuru). Shiatsu ovšem tradičně chápané masáže značně přesahuje. Pomáhá při únavě, stresu a alergiích. Odstraňuje a zmírňuje různé typy bolesti chodidel, kloubů, kotníků a zad. Může zmírnit střevní a žaludeční potíže, v některých případech migrénu a další nemoci, resp. poruchy organizmu.
Masáž podporuje dobrý zdravotní stav, pro zdravé jedince pak tato forma terapie představuje účinnou prevenci.

Na tuto terapii není nutné se dopředu objednávat.


Návštěvní služba:

Pro zajištění výše uvedené zdravotnické péče i nepohyblivým pacientům nabízí středisko Premedical BS možnost využít tzv. návštěvní službu. Pracovníci střediska jsou připraveni navštívit pacienta doma a provést příslušná vyšetření a úkony. Na tento druh služby je třeba s předstihem dohodnout (telefon 777 745 893).
Cena za takovéto vyšetření se zvyšuje o cestovné podle ujetých kilometrů (cca 8,- Kč/km).

 

Doplnění a poznámky:

Ceník poskytovaných zdravotnických služeb je součástí rezervačního systému, k nahlédnutí či ke stažení (formát PDF) je rovněž v sekci Ceníky.
Při opakovaných a kontrolních vyšetřeních lze využít výhod stálých klientů a nižších cen.

Úhrada ceny vyšetření probíhá po jeho dokončení v hotovosti.
Platit lze i v eurech.

Cenu vyšetření lze rovněž uhradit převodem na účet, je to ovšem třeba dohodnout předem na kontaktním místě.

Provozní doba center může být různá, doporučujeme si ji předem ověřit telefonicky.