O společnosti

Společnost Premedical BS, s.r.o. působí od svého založení v roce 2008 jako nestátní zdravotnické zařízení. Zaměřuje se na preventivní vyšetření, především na prevenci civilizačních chorob. Pro diagnostiku jsou ve středisku používány moderní, sofistikované medicínské přístroje, které obsluhuje vyškolený a certifikovaný zdravotnický personál. Poskytovaná vyšetření jsou jednak základní a jednak specializovaná. Vždy se skládají z měření na přístrojích a z následné konzultace výsledků s odborným diagnostikem. Za dobu provozu střediska využilo těchto služeb již několik tisíc klientů.

Od založení střediska je hlavním lékařem MUDr. Jiří Dolina. Od roku 2011 zde dále ordinuje MUDr. Antonín Pučálka. Vrchní sestrou je Helena Pijáčková. Na práci centra se podílejí i další odborní pracovníci a externě spolupracující lékaři.

Premedical BS, s.r.o. se věnuje vedle diagnostiky také terapeutickým úkonům, internímu výzkumu a osvětové činnosti.

Konzultace s MUDr. Dolinou, Premedical Brno

Vyšetření, konzultace výsledků

 

Reportážní video z internetové televize Mozaika: