Přednášky pro veřejnost

Společnost Premedical BS pořádá již několik let osvětové medicínské přednášky. Tyto akce nejsou určeny jen klientům Premedicalu, ale široké veřejnosti. Setkání s odborníky se konají zpravidla první středu v měsíci od 16 hodin (mimo prázdniny). Pokud není řečeno jinak, místem konání v Centru preventivní medicíny (v budově Nového Semilassa, 1. poschodí, Palackého třída 124 v Brně).

Akce jsou zdarma a navíc bývají spojeny ještě s dárkem (některé z vyšetření provedené bezplatně).
Témata bývají aktuální a účastníci je mohou podle svého zájmu ovlivnit. V letošním roce bývají zpravidla probírána v rámci jedné přednášky témata dvě.

Nepravidelně přednášejí odborníci z Premedicalu také na některých výjezdech v rámci prezentačních dnů.


1. 11. 2017     16:00     Brno     - Co je dobré vědět a dělat pro své zdraví:
                                                          - Pohyb v nás, dynamika změn zdravotního stavu
                                                          - Vše v pohybu
                                                    - Diskuze: Hovory o zdraví 
Pozvánka v PDF


4. 10. 2017     16:00     Brno     - Co je dobré vědět a dělat pro své zdraví:
                                                          - Zajímavosti za poslední 3 měsíce
                                                          - Jak to bude s Akademií
                                                    - Diskuze: Hovory o zdraví 
Pozvánka v PDF


21. 6. 2017     17:00     Břeclav - Hovory o zdraví
Pozvánka v JPG


7. 6. 2017     16:00     Brno      - Co je dobré vědět a dělat pro své zdraví:
                                                      Gastrointestinální systém a jeho orgány   
                                                    - Diskuze: Hovory o zdraví 
Pozvánka v PDF


17. 5. 2017     17:00     Břeclav - Hovory o zdraví
Pozvánka v JPG


3. 5. 2017     16:00     Brno      - Co je dobré vědět a dělat pro své zdraví:
                                                      Respirační systém a pohyb plynů v nás    
                                                    - Diskuze: Hovory o zdraví 
Pozvánka v PDF


19. 4. 2017     17:00     Břeclav - Hovory o zdraví
Pozvánka v JPG


5. 4. 2017     16:00     Brno      - Co je dobré vědět a dělat pro své zdraví:
                                                      Životní prostředí a jeho vliv na naše zdraví    
                                                      Akutní medicína                                                   
                                                    - Diskuze: Hovory o zdraví 
Pozvánka v PDF


15. 3. 2017     17:00     Břeclav - Hovory o zdraví
Pozvánka v JPG


9. 3. 2017     17:00     Strakonice     
                                                 - Co je dobré vědět a dělat:                                                      
                                                      Makrosvět a mikrosvět v nás (výběr zkušeností)
                                                   
- Diskuze: Hovory o zdraví
Pozvánka v PDF


1. 3. 2017     16:00     Brno      - Co je dobré vědět a dělat:
                                                      Nervový systém (2. stupeň řízení organizmu)
                                                      Zajímavé zkušenosti (informace vs. dezinformace)
                                                   - Diskuze: Hovory o zdraví
Pozvánka v PDF


15. 2. 2017     17:00     Břeclav - Hovory o zdraví
Pozvánka v JPG


1. 2. 2017     16:00     Brno      - Co je dobré vědět a dělat: 
                                                      Kardiovaskulární systém
                                                      Zajímavé zkušenosti (informace vs. dezinformace)
                                                   - Diskuze: Hovory o zdraví
Pozvánka v PDF


 4. 1. 2017     16:00     Brno      - Co je dobré vědět: Mozek
                                                  
- Témata přednášek roku 2017
Pozvánka v PDF


7. 12. 2016     16:00     Brno      - Co je dobré vědět: Onemocnění mozku
                                                      - Výběr toho nejlepšího z přednášek roku 2016
Pozvánka v PDF


2. 11. 2016     16:00     Brno      - Co je dobré vědět: Genetika a naše zdraví
                                                      - Pohyb v nás - zkušenosti
Pozvánka v PDF


5. 10. 2016     16:00     Brno      - Co je dobré vědět: 
                                                      -
Vliv čistoty na naše zdraví                                              
                                                     
- Naše další zkušenosti - podzim
Pozvánka v PDF


07. 09. 2016   16:00     Brno      - Co je dobré vědět:  Energie kolem nás - známá / neznámá
                                                        přednáší Ing. Andrej Šándor, evropský biotronik 
                                                       - Další zkušenosti na podzim
Pozvánka v PDF


Pokud není uvedeno jinak:

Místo konání - ordinace Premedicalu - Brno, poliklinika Zahradníkova, 
                                                  výtah D, vchod z Nerudovy ulice, 5. poschodí vlevo

Účastníci přednášky obdrží jako dárek vyšetření stavu svých cév.