Aplikace NO

Aplikace NO (oxidu dusnatého) jako základ terapie podporující hojení

Aplikace NO spolu s dalšími podpůrnými prostředky (speciální uhlíkové bandáže a potravinové doplňky) má příznivý vliv na hojení a regeneraci tkáně. Její nasazení je vhodné zejména při těchto zdravotních potížích:

1) bércové vředy

2) diabetická polyneuropatie (tzv. diabetická noha)

3) špatně se hojící rány, pooperační rány

4) popáleniny (lehké i hnisavé)

5) dermatologické potíže

6) revmatická artritida

7) renální insuficience (snížená funkce ledvin)

8) močová inkontinence

9) erektilní potíže

10) zánětlivá onemocnění

a další.

Na aplikaci NO je nutno se předem objednat (tel.: 777 745 893, pevná linka 541 212 028) a obvykle se podstupuje v sériích opakovaně. Počet návštěv se liší podle závažnosti problému.  Úkon trvá několik minut. Zahájení aplikace předpokládá vstupní prohlídku ve středisku (ANESA, popř. cévní vyšetření).

K aplikaci oxidu dusnatého slouží přístroj PLASON. (Používaný exogenní oxid dusnatý (NO) je plazmochemického původu a je obsažen ve vysoko a nízko teplotních proudech plynu. Odtud název.)

Terapeutická účinnost exogenního oxidu dusnatého je založena na jeho vlastnostech, které byly objeveny na konci 20. století – endogenní oxid dusnatý je multifunkčním fyziologickým regulátorem. Molekula NO patří v současné době v medicíně k vůbec nejzkoumanějším (odkazy níže). Její výzkum byl v roce 1998 oceněn udělením Nobelovy ceny za medicínu (tisková zpráva zde).

Hlavní předností NO aplikace (vůči většině fyzikálních a medikamentózních faktorů léčby) je vliv polyfunkčního NO na všechny fáze zánětlivého regeneračního procesu, což výrazně zvyšuje účinnost léčby. Další výhodou NO aplikace je možnost přímého léčebného vlivu na patologické místo, lze se tak vyhnout vedlejším účinkům, které může způsobit jiná léčba.

NO aplikace je neinvazivní a naprosto bezbolestná léčebná metoda, jedná se o aplikaci oxidu dusnatého na postižené místo.

Kontraindikace:

a) Výrazná hypotenze – oxid dusnatý má vazodilatační účinek, může snížit krevní tlak u citlivých jedinců.

b) Porucha srážlivosti krve.

c) Vrozený nedostatek glukózo-6-fosfatdihydrogenázy (fauvizmus) – v tomto případě červené krvinky mají deficit ochrany proti oxidaci.

d) Období těsně po krváceních (včetně vnitřních) – vzhledem k hypokoagulačnímu účinku oxidu dusnatého může dojít k zesílení krvácení.

e) Riziko kapilárního krvácení – pacienti s trofickými vředy na pozadí cévních malformací.

f) Vliv na prsní žlázy v období kojení.

g) Akutní infarkt myokardu.

h) Hemoragický inzult (mrtvice).

i) Alergická reakce na oxid dusnatý – zesílená bolestivá reakce na účinek NO.

 

Kazuistiky:

Ukázka výsledků aplikace (soubory PDF)
- kazuistika 01/2011
- kazuistika 02/2011

- kazuistika 01-P/2013
- kazuistika 01-L/2013

Řešené případy:

Ukázky některých otevřených kazuistik (soubor PDF)
- řešené případy 2013

Vybrané odkazy na další informace pro odbornou veřejnost:

Webové stránky Nitric Oxide Society:  http://nitricoxidesociety.org/
Rozcestník NO na webu:  http://nitricoxidesociety.org/resources/no-on-the-web/
Tématický časopis (NO) a další aktuální články:  http://www.journals.elsevier.com/nitric-oxide-biology-and-chemistry/

Reportážní pořad Očima Josefa Klímy (TV Prima)


Kniha
Louis J. Ignarro: Ano NO

kniha Ano NO

 

V češtině je k dispozici kniha popisující účinky oxidu dusnatého na lidský organizmus.
Autor publikace Dr. Louis J. Ignarro patří do trojice vědců, jimž byla za objevy vlastností této molekuly a jejího významu pro medicínu udělena Nobelova cena. Fundované a zajímavé informace se tedy čtenářům dostávají z první ruky. Kniha ale také obsahuje celou řadu dobrých a praktických rad důležitých pro zachování zdraví.

Knihu Ano NO je možné objednat u jejího nakladatele (Práh) anebo zakoupit v ordinaci Premedicalu v Brně (250 Kč). 


Produkty Kyäni

Některé potravinové doplňky z produktové řady Kyäni podporují tvorbu molekul oxidu dusnatého v lidském organizmu. Společnost Premedical je svým klientům nabízí prostřednictvím e-shopu nebo přímého prodeje.
Další informace a vstup do e-shopu zde.

Produkty Kyäni (e-shop)